historia

Kilka dat z historii Stowarzyszenia:

 • 1990 - powstanie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu,
 • 1992 - otwarcie Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościuw strukturze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego,
 • 1992 - powołanie Koła Terenowego w Biłgoraju,
 • 1993 - utworzenie Ośrodka Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych w Biłgoraju,
 • 1995 - oddanie nowo dobudowanej części Ośrodka z basenem, hydroterapią i salą gimnastyczną,
 • 1998 - organizacja konferencji „Obowiązki społeczeństwa wobec dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”,
 • 1999 - utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biłgoraju,
 • 1999 - utworzenie NZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu. Przejęcie przez Stowarzyszenie całości prowadzenia i finansowania placówki,
 • 1999 - wyróżnienie Stowarzyszenia w I edycji Konkursu na Obywatelską Inicjatywę Dziesięciolecia w latach 1989-1999 „Pro Publico Bono”,
 • 2000 - organizacja konferencji „Krok za krokiem ku równości szans - Niepełnosprawni w Polsce, na Ukrainie i w krajach Unii Europejskiej”,
 • 2001 - powołanie Niepublicznego Przedszkola Specjalnego,
 • 2003 - otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zamościu,
 • 2004 - uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego,
 • 2005 - powołanie Koła Terenowego w Hrubieszowie,
 • 2005 - organizacja Międzynarodowej Konferencji pt.: „3 w 1″ inicjatywy obywatelskie szansą rozwoju systemu zintegrowanych działań rehabilitacyjno-edukacyjno-społecznych wobec osób z wczesnym uszkodzeniem mózgu,
 • 2006 - uruchomienie Centrum Aktywizacji Społecznej w Zamościu,
 • 2006 - organizacja Międzynarodowej Konferencji pt.: „Możliwości terapii dzieci z uszkodzeniem mózgu w wieku od 1-go do 6-go roku życia i wsparcia ich rodzin”,
 • 2007 - rozpoczęcie organizacji Parku Terapeutycznego w Bondyrzu,
 • 2008 - wakacyjne turnusy niezależnego życia w Bondyrzu,
 • 2008 - wizyta niepełnosprawnej młodzieży angielskiej i ukraińskiej w Zamościu,
 • 2010 - rok Jubileuszowy - XX lat Działalności Stowarzyszenia (pobierz plik),
 • 2011- utworzenie Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za Krokiem” w Zamościu,
 • 2011 - rozpoczęcie działalności Centrum Aktywizacji Społecznej 2 w Białobrzegach nr 19,
 • 2011 - uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach nr 19,
 • 2011 - zakończenie budowy Centrum Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Białobrzegach 57,
 • 2012 - nadanie imienia Jana i Zofii Kułakowskich Centrum Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Białobrzegach 57,
 • 2012 - Zakończenie remontu i modernizacji budynku ŚDS w Białobrzegach,
 • 2012 - Rozbudowa Parku Terapeutyczno-Rekreacyjnego w Bondyrzu,
 • 2016 - Wolontariat Europejski (EVS) w „Krok za krokiem”,
 • 2016 - Śmierć dr Zofii Kułakowskiej współpracującej z nami od 1991 roku,
 • 2017 - Podpisanie porozumienia o współpracy między Instytutem Pető w Budapeszcie a Stowarzyszeniem,
 • 2018 - Intensywny rozwój współpracy polsko-węgierskiej: wymiany młodzieży, szkolenia personelu,
 • 2019 - „Życie przez całe życie” - akcja charytatywna, zbiórka środków na budowę Rodzinnego Domu,
 • 2019 - Wydanie publikacji pt.: „Poznajmy się wzajemnie. Polsko-węgierskie inspiracje nie tylko dla nauczycieli” (pobierz plik),
 • 2020 - Zakończenie budowy I etapu Centrum Terapeutyczno-Opiekuńczego RODZINNY DOM - nowej siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej,
 • 2020 - Podpisanie umowy grantowej w Programie Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA na realizację Projektu Pogranicze Równych Szans,
 • 2020 - Rok Jubileuszowy - XXX lat Działalności Stowarzyszenia (pobierz plik),
 • 2021 - Rozpoczęcie budowy II etapu Centrum Terapeutyczno-Opiekuńczego RODZINNY DOM (Wspomagane Mieszkalnictwo)
 • 2021 - Wydzielenie ze struktur Stowarzyszenia Kompleksu Wspomaganego Mieszkalnictwa (CAS w Zamościu i CASON w Białobrzegach) 

deklaracja dostępności

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej
Rozumiem