opieka wytchnieniowa 2022

Szanowni Państwo, 

informujemy, że Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu, podobnie jak w roku ubiegłym będzie w 2022 roku realizatorem resortowego Programu Opieka Wytchnieniowa dla Członków Rodzin lub Opiekunów Osób z Niepełnosprawnością.
 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

-dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 
 
W celu zgłoszenia chęci udziału w Programie należy:
- zapoznać się z załącznikiem "Program Opieka Wytchnieniowa 22"
- wypełnić kartę zgłoszeniową i złożyć ją w siedzibie biura Programu (Zamość, ul. Kresowa 24)
- do karty zgłoszeniowej należy dołączyć obowiązkowo:
a) kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
b) kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej (wypełnia: lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka).
c) oświadczenie o zamieszkaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością i sprawowaniu nad nią opieki.
 
 
Ważne: usługi opieki wytchnieniowej może świadczyć jedynie osoba, która nie jest członkiem rodziny uczestnika Programu oraz spełnia jeden z następujących warunków:
1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej
 
2)  osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.
 

Jednocześnie informujemy, że złożenie dokumentów zgłoszeniowych, będzie podlegało analizie i nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia.

 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu: 
email: opieka@spdn.pl 
telefon: +48797594191
 

pliki do pobrania

deklaracja dostępności | RODO

 

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem