o stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą od 1990 roku, która zrzesza osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunów i przyjaciół.

Prowadzimy unikalną w regionie Polski południowo-wschodniej profesjonalną działalność 
w zakresie zintegrowanej rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością, a w szczególności mózgowym porażeniem dziecięcym.

Zgodnie z naszą misją, tworzymy kolejne brakujące elementy w systemie wsparcia w celu wyrównywania szans dzieci, młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnościami. Nasze działania to między innymi:

 • wczesne wspomaganie rozwoju niemowląt i małych dzieci,
 • zintegrowana rehabilitacja/edukacja w „Grupie Matka z dzieckiem”,
 • zintegrowana rehabilitacja/edukacja w grupach przedszkolnych,
 • organizacja edukacji/usprawniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjno-zdrowotnymi na poziomie szkoły podstawowej oraz klas przysposabiających do pracy,
 • wsparcie edukacji szkolnej policealnej przez zapewnienie asystenta,
 • terapia zajęciowa dla młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • zajęcia wspierająco-aktywizujące dorosłych osób z niepełnosprawnością,
 • trening samoobsługi i samodzielnego zamieszkania dla dzieci i młodzieży,
 • codzienny dowóz dzieci i młodzieży na zajęcia,
 • wspierane mieszkalnictwo (w trakcie),
 • wspierane zatrudnienie,
 • rozwój sportu osób z niepełnosprawnością,
 • udostępnianie dóbr publicznych (sport, rekreacja, kultura, życie publiczne, itp.),
 • szkolenia dotyczące problematyki niepełnosprawności, 
 • rozwój i promocja AAC,
 • rozwój i promocja Kierowanego Nauczania,
 • wsparcie asystenta,
 • opieka wytchnieniowa,
 • współpraca zagraniczna i wymiana doświadczeń z podobnymi organizacjami,
 • działalność charytatywna (zbiórki żywności),
 • rozwój wolontariatu.

Ufając wiedzy i doświadczeniu wybitnej lekarki dr Zofii Kułakowskiej, Stowarzyszenie zdecydowało o wyborze Kierowanego Nauczania (ConductiveEducation) jako wiodącej metody wieloprofilowego usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu. Autorem metody Kierowanego Nauczania był węgierski lekarz i nauczyciel, AndrásPető (1893-1967). Słuszność tego wyboru potwierdziły badania nad plastycznością mózgu i wiedza z zakresu neuropsychologii, neurofizjologii, etc., a od początku XXI wieku koncepcja modelu biopsychospołecznego niepełnosprawności, leżącego u podstaw Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Pracownicy Stowarzyszenia mieli szansę uzyskać podstawową wiedzę z zakresu Kierowanego Nauczania od specjalistów belgijskich w Centrum Reedukacji „La Famille” w Brukseli, angielskich w PercyHedley Foundation w Newcastle (a także w Craighalbert Centrum w Szkocji i NICE w Birmingham) i węgierskich z Centrum MOIRA z Budapesztu, a następnie z Instytutu Pető. Pracownicy Stowarzyszenia - nie ustając w swoim doskonaleniu zawodowym - rozpoczęli organizację szkoleń (wykładów i warsztatów) dla zainteresowanych osób z całej Polski. System Kierowanego Nauczania był promowany na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach, których organizatorem, współorganizatorem lub uczestnikiem byli przedstawiciele Stowarzyszenia. Powstało ponad 30 publikacji, w tym filmy instruktażowe.

Zintegrowane usprawnianie to filozofia i system wieloprofilowych i jednoczesnych działań wobec dziecka z wczesnym uszkodzeniem mózgu, opierający się na zasadach Kierowanego Nauczania uwzględniający następujące przesłanki:

 • U dzieci z mózgowym porażeniem w wyniku uszkodzenia mózgu może dochodzić do szeregu różnorakich dysfunkcji: neuromotorycznej, poznawczej, komunikacji, somatognostycznej, emocjonalno-społecznej, itd. Wszystkie funkcje są ważne i wymagają usprawniania.
 • Ruch, mowa, percepcja, kontakty społeczne rozwijają się równolegle od urodzenia i we wzajemnej zależności. Nie ma racjonalnego powodu, aby usprawniać je oddzielnie, bez uwzględnienia faktu integracji funkcjonalnej w mózgu.
 • Organizacja działań edukacyjno-rehabilitacyjno-społecznych jednocześnie: w tym samym miejscu i czasie jest możliwa w systemie edukacji - zasadniczym dla każdego dziecka. Dziecko z niepełnosprawnością jest uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjno-zdrowotnych i członkiem grupy rówieśniczej.
 • Organizacja codziennych, zintegrowanych działań w jednym miejscu i czasie w naturalnym cyklu edukacyjnym jest wygodna dla rodziców i sprzyja poprawie ich jakości życia.

Celem zintegrowanego usprawniania jest uzyskanie jak największej autonomii osoby z niepełnosprawnością w życiu osobistym i społecznym, możliwie pełne uczestnictwo w życiu publicznym oraz umocnienie jej rodziny.

Zgodnie z przyjętą przez Rząd Strategią na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030 Zarząd Stowarzyszenia uznał za priorytetowe działania na rzecz niezależnego życia. Ze struktur Stowarzyszenia został wydzielony Kompleks Wspomaganego Mieszkalnictwa. Organizacji usług asystenta osoby niepełnosprawnej i opieki wytchnieniowej dla rodziców opiekunów nadano najwyższy priorytet. 

pliki do pobrania

deklaracja dostępności | RODO

 

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem