ukraina pomostem dla współpracy polsko-rosyjskiej (2012)

Projekt „Ukraina pomostem dla współpracy polsko-rosyjskiej ”dofinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności- „Przemiany w regionie RITA” realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji

Celem projektu było wypracowanie systemowych rozwiązań na rzecz zintegrowanych działań edukacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych wobec osób z wczesnym uszkodzeniem mózgu i ich rodzin na Ukrainie i w Rosji, a poprzez to poprawa sytuacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin w wymienionych krajach oraz zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym, publicznym.

Realizacja projektu rozpoczęła się 01.01.2012 r. i trwała do 31.08.2012 r.

Uczestnikami projektu byli:

a)pracownicy Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zamościu. Są to fizjoterapeuci, pedagodzy specjalni, psycholodzy, logopedzi, lekarze, pielęgniarki oraz terapeuci zajęciowi (10 osób).

b )niepełnosprawna młodzież, wolontariusze oraz instruktorzy Boccia (20 osób) 

c) 4 pracowników z 2 placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych
      w Rosji (Władywostok i Usuryjsk);

d) 2 ukraińskich trenerów z Ośrodków zrzeszonych w Sieci Liderów na Ukrainie

e) 6 terapeutów z nowopowstałych Ośrodków na Ukrainie

f) przedstawiciele 6 Ośrodków pracujących z Dziećmi Niepełnosprawnymi z Ukrainy, Rosji, Polski;

g) 8 młodych liderów ukraińskich uczestniczący w kursie sędziów Boccia w Bondyrzu.

Działania projektu:

A: Kurs I stopnia z Systemu Nauczania Kierowanego (czerwiec 2012)
B: Cochaing dla terapeutów z Ukrainy (czerwiec 2012)
C: Kurs sędziego Boccia w Bondyrzu (lipiec 2012)
D: Mentoring dla Ośrodków dla Dzieci Niepełnosprawnych z Ukrainy i Rosji rozpoczynających działalność. (styczeń-sierpień 2012)

Rezultaty:

1. Wzrost poziomu wiedzy i kompetencji zawodowych 12 pracowników placówek z Ukrainy i Rosji.

2. Wzrost jakości pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w 5 placówkach ukraińskich i rosyjskich.

3. Z realizacji projektu bardzo skorzystają dzieci niepełnosprawne na Ukrainie i w Rosji. 

4. Aplikacja przez uczestników szkoleń zdobytej wiedzy i umiejętności w macierzystych placówkach wzbogaci ofertę edukacyjno-rehabilitacyjną kierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, a tym samym stworzy im szansę pełniejszego rozwoju.

5. Wzrósł potencjał kadr szkoleniowych rozpowszechniający wiedzę o zintegrowanym usprawnianiu dzieci z mpdz na Ukrainie.

6. Wzrósł potencjał 8 trenerów sportu osób niepełnosprawnych Boccia na Ukrainie

7. Zwiększyło się uczestnictwo młodzieży niepełnosprawnej w życiu społecznym na Ukrainie

8. Wzrosły kompetencję w zakresie współpracy międzynarodowej i realizacji projektów partnerskich kadry zarządzającej 6 ośrodków dla dzieci z mpdz w Polsce, na Ukrainie i w Rosji.

deklaracja dostępności | RODO

 

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem