Realizacja Projektu możliwa była dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. (www.eeagrants.org).

  

Projekt składał się z następujących podprojektów:

A. Modernizacja i wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny/rehabilitacyjny prowadzonego przez Stowarzyszenie NZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu ul. Peowiaków 6a (woj. lubelskie, Polska).

B. Programy zajęć wyrównujących skutki niepełnosprawności oraz wspierających
i przygotowujących dzieci niepełnosprawne i ich rodziny do życia w zintegrowanej społeczności

C. Programy podnoszenia kwalifikacji kadry placówek Wnioskodawcy oraz innych polskich, ukraińskich i mołdawskich placówek z zakresu zintegrowanej opieki i zarządzania jakością

Całkowita wartość Projektu wynosi 2 943 137, 38 PLN, co stanowi 747 710 €. 

Dzięki realizacji Projektu, Stowarzyszenie zmodernizowało Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu (1300mkw) i wyposażyło go w nowy specjalistyczny sprzęt (27 szt.). Prowadzonymi programami terapeutycznymi (7 programów) objęło dzieci i młodzież niepełnosprawną (180 osób). Przeprowadziło szkolenia i warsztaty (łącznie 12), dzięki którym 400 osób podniosło swoje kwalifikacje dotyczące opieki i pracy z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą.

Dzięki realizacji Projektu podniosła się jakość pracy oraz standardy dotyczące opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Umożliwił objęcie wsparciem szerokie grono niepełnosprawnych, co przełożyło się na podniesienie jakości ich życia oraz ich rodzin. Projekt umożliwił dostęp do wysokiej jakości sprzętu osobom niepełnosprawnym i zniósł barierę dostępności osób niepełnosprawnych do edukacji, rehabilitacji i wsparcia społecznego.