CAN – droga do aktywności i niezależności

CAN- DROGA DO AKTYWNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu realizuje projekt pn.: „CAN – droga do aktywności i niezależności” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kierunek pomocy: 2 ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Typ projektu: Typ projektu 4: Wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające).

Program jest realizowany od dnia 01.04.2024 r. do dnia 31.03.2025r. 

Celem projektu jest nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do możliwie samodzielnego funkcjonowania w życiu osobistym i społecznym co najmniej 40 osób z niepełnosprawnościami z Lubelszczyzny (preferowane tereny wiejskie), w szczególności wymagających wysokiego poziomu wsparcia.

Opis działań planowanych w ramach projektu:

Projekt zakłada świadczenie usług wspierających na rzecz co najmniej 40 osób z niepełnosprawnością, przeważnie sprzężoną z Zamojszczyzny, w tym 10 dzieci, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

Ofertę usług asystenckich można otrzymać w biurze projektu – CAN to ważne narzędzie wspierające aktywność i niezależność osób z niepełnosprawnościami. Ilość godzin wsparcia asystenckiego z którego może skorzystać osoba zgłaszająca się do projektu i zakwalifikowana do udziału w nim to średnio 80 godzin/miesiąc.

Centrum Asystencji Osobistej (CAN):

 • Wsparcie Niezależnego Życia: CAN oferuje usługi asystenckie, które umożliwiają lub wspomagają niezależne życie osób z niepełnosprawnościami.
 • Elastyczność Usług: Usługi są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i mogą być realizowane zarówno w sposób stały, jak i doraźny.
 • Profesjonalna Kadra: CAN zatrudnia wykwalifikowanych asystentów, którzy są przygotowani do wykonywania konkretnych zadań.
 • Rekrutacja i Szkolenie: CAN prowadzi ciągły proces rekrutacji i szkolenia asystentów, aby zapewnić najwyższą jakość usług.
 • Analiza i Ocena Potrzeb: CAN analizuje potrzeby osób z niepełnosprawnościami i ocenia wymagany poziom wsparcia.
 • Dopasowanie Asystentów: Na podstawie oceny potrzeb, CAN kieruje odpowiednich asystentów do realizacji wsparcia.
 • Biuro CAN: Zlokalizowane w Zamościu przy ul. Kilińskiego 42/19, biuro jest własnością Stowarzyszenia i zatrudnia koordynatora oraz pracowników księgowo-finansowych i administracyjno-biurowych. Telefon kontaktowy: 798 015 805

CAN zapewnia kompleksowe usługi asystenckie, które są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zapewniając im wsparcie w codziennym życiu i promując ich niezależność. Dzięki profesjonalnej kadrze i elastycznemu podejściu do świadczenia usług, CAN stanowi cenne wsparcie dla swoich beneficjentów.

Zakres usług planowanych do realizacji:Aktywność Społeczna: towarzyszenie podczas treningów, zawodów sportowych, wolontariatu, czy uczestnictwa w radach społecznych.

  Komunikacja: Pomoc w komunikacji z otoczeniem, w tym osobom korzystającym z metod komunikacji alternatywnej lub wspomagającej.

  Załatwianie Spraw: Asysta i wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych, zakupach czy opłatach – szczególnie pomocne dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

  Transport: transport własnym środkiem, co jest idealne dla osób mieszkających na obszarach wiejskich bez dostępu do publicznego transportu.

  Mieszkalnictwo Wspomagane: Wsparcie w codziennym życiu w ramach mieszkalnictwa wspomaganego.

  Czynności Samoobsługowe: Pomoc w codziennych czynnościach samoobsługowych.

Jak Dołączyć do Projektu Asystencji Osobistej?

Zasady rekrutacji:

 1. Dokumentacja: Musisz mieć dokument potwierdzający niepełnosprawność (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny).
 2. Potrzeba Wsparcia: Jeśli masz trudności z poruszaniem się, komunikacją, codziennymi czynnościami lub samodzielnym życiem społecznym, to nasze usługi są dla Ciebie.
 3. Chęć Uczestnictwa: Ty lub Twoi opiekunowie powinni wyrazić chęć dołączenia do projektu i gotowość do współpracy.
 4. Wybór Asystenta: Możesz wskazać preferowanego asystenta lub zaakceptować kogoś, kogo proponujemy.
 5. Miejsce Zamieszkania: Powinieneś mieszkać w województwie lubelskim, z preferencją dla osób z obszarów wiejskich.

 

 

 

pliki do pobrania

deklaracja dostępności | RODO

 

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem