„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2024

Szanowni Państwo, 

informujemy, że Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu, podobnie jak w latach 2023 będzie w bieżącym roku (2024)  realizatorem resortowego Programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością.

Z Programu mogą skorzystać:

- Osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 16 r. życia i posiadają orzeczenie o stopniu umiarkowanym lub znacznym (lub orzeczenia równoważne) 

- Osoby z niepełnosprawnościami, które nie ukończyły 16 r. życia i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z uwzględnionymi pkt 7 i 8 orzeczenia.

W celu zgłoszenia chęci udziału w Programie należy:

- zapoznać się z załącznikiem "Program AOON -edycja 2024"

- wypełnić kartę zgłoszeniową i złożyć ją w siedzibie biura Programu (Zamość, ul. Kilińskiego 42/19)

- do karty zgłoszeniowej należy dołączyć obowiązkowo:

  1. ) kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  2. ) wypełniony zakres czynności jakie są niezbędne w ramach usługi asystencji osobistej 

W przypadku kiedy uczestnik (osoba z niepełnosprawnością) lub jego opiekun prawny (w przypadku osób poniżej 16 r życia oraz osób ubezwłasnowolnionych) chce wskazać konkretną osobę, która będzie pełnić rolę asystenta osobistego, prosimy o wypełnienie odpowiedniego oświadczenia (oświadczenie opiekuna prawnego - dla uczestników poniżej 16 r ż i osób ubezwłasnowolnionych; oświadczenie osoby z niepełnosprawnością -  dla osób z niepełnosprawnościami powyżej 16 r ż)

Ważne asystentem mogą być "osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej". "Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu."

Jednocześnie informujemy, że złożenie dokumentów zgłoszeniowych, będzie podlegało analizie i nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia.

Zachęcamy do pobrania ulotki informacyjnej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu: 

adres email: asystentkzk@gmail.com,

numer telefonu: +48798015805.

pliki do pobrania

galeria

deklaracja dostępności | RODO

 

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem