AOON 2020-2021

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie "Krok za krokiem" w Zamościu realizuje program pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2020-2021, finansowany z Funduszu Solidarnościowego. Obecnie obejmujemy wsparciem ponad 220 osób z niepełnosprawnościami.

Cel:  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Program ma także na celu:

1) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;

2)  ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;

4) zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.


Zadania: Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),

b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

c) załatwianiu spraw urzędowych,

d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

f) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej[1]).


Grupa docelowa: Grupa docelowa to przede wszystkim osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym w zdecydowanej większości osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, z trudnościami w przemieszczaniu się i trudnościami komunikacyjnymi. Na etapie składania wniosku 77% osób to osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia. Wniosek dotyczy objęcia wsparciem asystenta osobistego 127 osób z niepełnosprawnościami (52 osoby poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 75 osób powyżej 16 roku życia.

Efekty:

Bezpośrednim efektem zadania jest zwiększenie poziomu aktywności społecznej wśród minimum 127 osób z niepełnosprawnością w tym z uszkodzeniem mózgu, osób niemówiących, z porażeniem czterokończynowym itp. będących grupą z bardzo poważnymi dysfunkcjami i wymagającą  wysokiego poziomu wsparcia. Realizacja zadania przyniesie następujące rezultaty:

·  Rehabilitacja społeczna poprzez nabywanie, rozwijanie i utrwalanie umiejętności z zakresu samodzielności w funkcjonowaniu osobistym i społecznym.

·  Wzmacnianie tożsamości z środowiskiem lokalnym  uczestników projektu.

·  Wzrost umiejętności interpersonalnych uczestników projektu.

·  Wzrost umiejętności korzystania z zasobów społecznych, kulturalnych dostępnych każdemu sprawnemu obywatelowi.

·  Zwiększenie aktywności społecznej.

·  Poprawa kondycji psychicznej - wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości.

Wymienione powyżej rezultaty wpłynął na osiągnięcie celu głównego projektu, tj. włączenia osób z niepełnosprawnościami w główny nurt życia społecznego, przeciwdziałanie ich wykluczeniu i izolacji.

Osoby zainteresowane zapraszamy do pobrania plików.

W razie pytań prosimy o kontakt:

e-mail: asystentkzk@gmail.com
tel.: 798 015 805

 

pliki do pobrania

galeria

deklaracja dostępności | RODO

 

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem