Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:
Zintegrowane usprawnianie


Zintegrowane usprawnianie to  filozofia i system wieloprofilowych i jednoczesnych działań wobec dziecka z wczesnym uszkodzeniem mózgu, opierający się na zasadach  Nauczania Kierowanego (Conductive Education), uwzględniający następujące przesłanki:

 

1)U dzieci z mózgowym porażeniem w wyniku uszkodzenia mózgu może dochodzić do szeregu różnorakich dysfunkcji: neuromotorycznej, poznawczej , komunikacji, somatognostycznej, emocjonalno-społecznej, itd. Wszystkie funkcje są ważne i wymagają usprawniania.

 

2)Ruch, mowa, percepcja, kontakty społeczne rozwijają się równolegle od urodzenia i we wzajemnej zależności. Nie ma racjonalnego powodu, aby usprawniać je oddzielnie, bez uwzględnienia faktu integracji funkcjonalnej w mózgu.

 

3)Organizacja działań edukacyjno-rehabilitacyjno-społecznych  jednocześnie: w tym  samym miejscu i czasie jest możliwa w systemie edukacji – zasadniczym dla każdego dziecka. Dziecko z niepełnosprawnością   jest  uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjno-zdrowotnych i członkiem grupy rówieśniczej.

 

4)Organizacja codziennych, zintegrowanych działań w jednym miejscu i czasie w naturalnym cyklu edukacyjnym  jest wygodna dla rodziców i sprzyja poprawie ich jakości życia.

 

Celem zintegrowanego usprawniania jest  uzyskanie jak największej autonomii osoby z niepełnosprawnością w życiu osobistym i społecznym, możliwie pełne uczestnictwo w życiu publicznym oraz umocnienie jej rodziny.

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP