Wychowankowie Stowarzyszenia to osoby w większości o znacznym stopniu niepełnosprawności, w  tym z dysfunkcjami sprzężonymi (niesprawne ruchowo, z afazją, upośledzeniem umysłowym), praktycznie  zależne od osób drugich w wykonywaniu czynności życia codziennego. Jest niezwykle trudno przygotować ich do wykonywania pracy i w realiach polskiego rynku pracy (otwartego i chronionego) znaleźć i  utrzymać ich zatrudnienie, zwłaszcza na terenie ubogiej i słabo zurbanizowanej Zamojszczyzny.

 

Stowarzyszenie mimo tych trudności przygotowało do podjęcia pracy na otwartym rynku pracy i w systemie telepracy swoich wychowanków, którzy sami znaleźli sobie pracę i ją efektywnie wykonują. Ponadto Stowarzyszenie wspiera swoich wychowanków przez zatrudnianie ich we własnych placówkach. Kilkoro wychowanków podjęło i kontynuuje studia wyższe.

 

Dalszy rozwój wspieranego zatrudnienia stanowi aktualnie najpilniejsze wyzwanie Stowarzyszenia. W planach jest Spółdzielnia  Socjalna, Zakład Aktywności Zawodowej.