Wesprzyj


Wtorek, 02-10-2018Przekaż darowiznę

Darowizny pieniężne
Osoby fizyczne mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT),
a osoby prawne 10% dochodu (CIT).

Poniżej znajdują się dane do przelewu.
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
„KROK ZA KROKIEM” W ZAMOŚCIU

ADRES:
ul. Peowiaków 6a
22-400 Zamość

TYTUŁ WPŁATY
Darowizna na Rodzinny Dom

NUMER KONTA:
06 2030 0045 1110 0000 0384 5950