Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:






Strona główna- Przetargi



ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i montaż platformy pionowej o napędzie hydraulicznym dla osób niepełnosprawnych


⇒ Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności pn.: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
⇒ Czytaj dalej

OGŁOSZENIE o zakończeniu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty


⇒ Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności pn.: Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - warsztatu terapii zajęciowej.
⇒ Czytaj dalej

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty


⇒ Czytaj dalej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


⇒ Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie przetargu


⇒ Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony z dnia 27.12.2013 r. - autobus

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
⇒ Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony z dnia 16.12.2013 r. - autobus

PRZETARG UNIEWAŻNIONY
⇒ Czytaj dalej

OGŁOSZENIE - PRZETARG NIEOGRANICZONY

Roboty budowlane w budynku przy ul. Peowiaków 6a w Zamościu
⇒ Czytaj dalej

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.