Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:

Strona główna- PrzetargiOGŁOSZENIE o zakończeniu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty


⇒ Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności pn.: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
⇒ Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności pn.: Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - warsztatu terapii zajęciowej.
⇒ Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie przetargu


⇒ Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony z dnia 27.12.2013 r. - autobus

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
⇒ Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony z dnia 16.12.2013 r. - autobus

PRZETARG UNIEWAŻNIONY
⇒ Czytaj dalej

OGŁOSZENIE - PRZETARG NIEOGRANICZONY

Roboty budowlane w budynku przy ul. Peowiaków 6a w Zamościu
⇒ Czytaj dalej

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP