Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”

5 Maja 2014 r. HAPPENING „RÓŻNI” ale „RÓWNI”

Projekt „Pogranicze równych szans” realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


 

 5 Maja 2014  r. HAPPENING „RÓŻNI” ale „RÓWNI”


W  dniu 5 maja 2014 roku na płycie Rynku Wielkiego w Zamościu odbył się Happening pn. „Różni” ale „Równi” organizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. Zorganizowany został z okazji  Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.  Spotkanie uroczyście otworzyła Przewodnicząca Stowarzyszenia – Maria Król, przybliżając ideę dnia 5 maja.
Główną atrakcją Happeningu było wspólne ułożenie słowa na płycie Rynku Wielkiego (słowo „Różni”  zmieniało się w słowo „Równi”), w którym wzięli udział uczniowie, uczestnicy i pracownicy placówek Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu a także uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół. Podczas imprezy odbywały się konkursy z nagrodami, gry i zabawy integracyjne jak również robienie pamiątkowych „słit foci”.
Dużą atrakcją okazały się zabawy edukacyjne w strefach wyłączonych zmysłów. Każda ze stref  poświęcona była jednemu zmysłowi (mowa, wzrok, słuch).
Zorganizowana została również strefa sportu. Odbyły się pokazy gry osób z niepełnosprawnością w BOCCIA, można było także rozegrać mecz wraz z uczestnikami z niepełnosprawnością.
Atrakcją dla najmłodszych było malowanie twarzy kolorowymi farbami.
Przez cały czas trwania Happeningu rozstawiony był telebim, na którym były wyświetlane krótkie filmy, mówiące o problemach ale i o prawach osób z niepełnosprawnością. Na telebimie oraz w internecie (za pomocą przekazu on-line) można było śledzić przebieg happeningu.
Głównym celem Happeningu „RÓŻNI” ale  „RÓWNI”   było podnoszenie świadomości społecznej i pokazanie, że mimo wielu różnic, które są między ludźmi to tak naprawdę wszyscy ludzie są sobie równi.


Mamy nadzieję, że wiele osób przybliżyło sobie tematykę niepełnosprawności.
I pamiętajmy JESTEŚMY RÓŻNI ale RÓWNI!!!


Wszystkim firmom oraz osobom indywidualnym, którzy przyczynili się i pomogli nam zorganizować to niecodzienne wydarzenie gorąco dziękujemy !!!

Media o akcji:

Katolickie Radio Zamość

Kronika Tygodnia

TVP Lublin od ok 15 :15

ezamość

Radio Lublin

naszemiasto.pl

TVK Zamość od ok 5:32

 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”
 • Relacja z HAPPENINGU „RÓŻNI” ale „RÓWNI”

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.