Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Erasmus+


W ramach programy Erasmus + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu od dnia 02.11.2015 gości w naszych placówkach wolontariuszy europejskich. Program jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej. Wolontariat Europejski (European Voluntary Service - EVS) jest w Stowarzyszeniu przedsięwzięciem innowacyjnym. Komisja Europejska przyznała dofinansowanie na realizację projektu pt.: Volunteering in „Step by step”.
Numer umowy: 2015-2-PL01-KA105-017634.
Czas trwania projektu: 01.08.2015 – 30.04.2017

Realizujemy projekt długoterminowy – 12 miesięczny, umożliwiający młodym ludziom w wieku 17-30 lat podjęcie działań wolontariackich poza granicami swojego kraju. W kolejnych latach planujemy zaproszenie następnych wolontariuszy.
Wolontariusze pracują na rzecz organizacji goszczącej, czyli Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. Świadczą pracę wolontariacką na rzecz wychowanków w następujących placówkach: Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, Park Terapeutyczno – Rekreacyjny w Bondyrzu, Warsztat Terapii Zajęciowej w Zamościu, Centrum Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Białobrzegach oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach.

Do ich zadań należy m.in:
- pomoc w organizowanych aktywnościach skierowanych do wychowanków z niepełnosprawnościami,
- asystowanie przy codziennych czynnościach, takich jak: jedzenie, chodzenie, ubieranie się,
- organizacja zajęć językowych dla wychowanków,
- organizacja zajęć kulturalno – teatralno – muzycznych dla wychowanków,
- organizacja zajęć kulinarnych dla wychowanków,
- promowanie mobilności w ramach Programu Erasmus + w środowisku lokalnym,
Podstawą działań podejmowanych w ramach tego projektu jest edukacja poza i nieformalna. Wolontariusze zdobywają kompetencje i umiejętności, wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez: działanie, doświadczenia, wymianę poglądów z młodymi ludźmi z Polski. Wolontariusze każdego dnia poznają lepiej naszą polską kulturą, obyczaje, historię, kuchnię oraz trudny polski język.

W naszej placówce gościmy następujących wolontariuszy europejskich:
Gergely Kemény, ma 23 lata, pochodzi z Budapesztu, Węgry.
Joan González Castellá, ma 24 lata, pochodzi z Lleidy w Katalonii – Hiszpania.
Biagio Bodanza, ma 27 lat, pochodzi z Sycylii, Włochy.
Rebeca Martinez García, ma 26 lat, pochodzi z Alicante, Hiszpania.
Alexandra Bezzeg, ma 22 lata, pochodzi z Isaszeg, Węgry.

Dziennik wydarzeń i aktywności wolontariuszy:
04.12.2015 Wieczór Dobroczynności ODDAM
Bal charytatywny został już zorganizowany po raz trzeci. Wolontariusze z Węgier i Hiszpanii uczestniczyli w spektaklu teatralnego oraz pomagali w zbiórce charytatywnej odbywającej się podczas Balu. Wolontariusze z programu Erasmus + gorąco zachęcali przybyłych gości do nabycia drobnej biżuterii i innych dóbr kultury pozyskana w ten sposób kwota wesprze ideę budowy Domu Pomocy Społecznej dla osób z głęboką niepełnosprawnością na terenie miasta Zamość.
12.12.2015 Uczestnictwo w Languages Coffees oraz Tandem of Languages
W ramach współpracy z Zamojskich Centrum Wolontariatu nasi wolontariusze biorę udział w spotkaniach językowych, które odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Jest to możliwość do integracji ze społecznością lokalną, wymiany językowej oraz kulturowej.
30.01.2016 Ostatki Karnawałowe
Wolontariusze Europejscy uczestniczyli także w czwartej edycji charytatywnych ostatków karnawałowych w hotelu Carskie Koszary. Nie tylko zapewniając doborowe towarzystwo, ale gorąco zachęcali przybyłych gości do nabycia rękodzieła wykonanego przez wychowanków placówek Stowarzyszenia. Celem było wsparcie budowy Domu Pomocy Społecznej dla osób z głęboką niepełnosprawnością na terenie miasta Zamość.

15.02 – 28.02.2016 Zajęcia świetlicowe podczas Ferii – Warsztaty Kulinarne
Podczas warsztatów kulinarnych trzech wolontariuszy Gergely z Wegier, Joan z Hiszpanii i Biagio z Włoch przedstawili najpopularniejsze dania kuchni regionalnych. Wychowankowie mieli możliwość spróbować przysmaków przygotowanych własnoręcznie przez naszych wspaniałych wolontariuszy – kucharzy. Podczas ferii Zimowych nasi wolontariusze z zagranicy uczestniczyli w zimowisku podczas jego trwania nasi goście uczestniczyli z dniu konkursów, który zakończyła wspólna zabawa.
05.05.2016 Happening z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych
Happening odbył się na Rynku Wielkim w Zamościu. Celem happeningu było uwrażliwienie społeczności lokalnej na problemy środowiska osób z niepełnosprawnością. Wśród proponowanych aktywności, Wolontariusze z Włoch, Węgier i Hiszpanii współprowadzili grę symulacyjną „ Strefa wyłączonych zmysłów”, podczas której uczniowie szkół publicznych w Zamościu mieli możliwość wczucia się w sytuację osób z niepełno sprawnościami.
03.06.2016 Wieczór marzeń
Coroczna impreza organizowana przez Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera adresowana do osób z niepełno sprawnościami i ich rodzin. Nasi wolontariusze europejscy prowadzili zabawy animacyjne dla najmłodszych. Asystowali również osobom z niepełno sprawnościami podczas zwiedzania Ogrodu.
19.06.2016 Dzień Rodziny w Bondyrzu
Impreza adresowana do osób z niepełno sprawnościami i ich rodzin połączona ze Spartakiadą Sportowo – Rekreacyjną. W trakcie trwania imprezy wolontariusz z Włoch – Biagio Bodanza prowadził tańce animacyjne i gry integracyjne. Pozostali wolontariusze pomagali w przeprowadzaniu konkurencji sportowych.
22 – 26.08.2016 Kolonie w Parku Terapeutyczno – Rekreacyjnym w Bondyrzu
Wolontariusze pełnili rolę asystentów osób z niepełnosprawnościami. Każdy z nich wspierał osobę z niepełnosprawnością. Organizowali zajęcia tematyczne w poszczególne dni, min. „Dzień Indiański”, „Dzień Muzyczny”, „Dzień Sportowy”. Była to możliwość do lepszego poznania z wychowankami oraz innymi pracownikami Stowarzyszenia.
01.09.2016 Zajęcia kulturoznawcze w Białobrzegach
Z początkiem września w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białobrzegach wolontariusze prowadzą zajęcia na temat kultury, obyczajów, kulinariów oraz języka swoich krajów.
07.10.2016 Prezentacja EVS podczas szkolenia dla Ukraińskiej grupy 
W Stowarzyszeniu odbywało się Szkolenie dla Przedstawicieli Ukraińskich Organizacji Pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wolontariusze: Rebeca z Hiszpanii, Biagio z Włoch oraz Szandi z Węgier poprowadzili blog szkoleniowy na temat Programu Erasmus + ze szczególnym zwróceniem uwagi na Wolontariat Europejski. Wolontariusze opowiedzieli o swoich zadaniach w Stowarzyszeniu oraz o dokonali autorefleksji na temat czy warto brać udział w podobnych projektach. W ramach współpracy z Zamojskim Centrum Wolontariatu zostali zaproszeni wolontariusze także goszczeni w Zamościu w ramach EVS. Była to możliwość wymiany i upowszechnienia dobrych praktyk.

Zapowiedź wydarzenia: Własny projekt – „Europejczycy dla Zamościa, a Ty?
Wolontariusze wyszli z inicjatywą na przeprowadzenie prezentacji w zamojskich szkołach. Celem prezentacji jest uwrażliwienie młodzieży na temat osób z niepełnosprawnościami. Wolontariusze będą opowiadać o zasadach Programu Erasmus + dzięki, któremu przyjechali do Polski. Będą prezentować swoje zadania w Stowarzyszeniu oraz przeprowadzą gry symulacyjne z wyłączeniem zmysłów.

W ramach akcji "Europejczycy dla Zamościa a ty?" Wolontariusze Europejscy prowadzili następujące działania:

 

- 29.11.2016 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu, Wolontariusze Europejscy przeprowadzili prezentacje na temat Programu ERASMUS+, działań naszego Stowarzyszenia oraz zrealizowali praktyczne zajęcia o niepełnoprawności. W tym samym dniu w szkole odbyła się także zbiórka publiczna środków finansowych do puszki kwestarskiej, zebrano 259 zł 16 gr. Dziękujemy za wsparcie akcji uczniom i nauczycielom II L.O.

 

      

 

- 01.12.2016 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu, Wolontariusze Europejscy: Biagio, Rebeca i Alexandra podczas odchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza byli specjalnymi gośćmi i przeprowadzili prezentacje na temat Programu ERASMUS +, działań naszego Stowarzyszenia oraz zachęcali młodzież do działań wolontariackich na terenie miasta oraz poza granicami kraju w przyszłości.

 

   

 


 

 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+
 • Erasmus+

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.